Krakow Public Transport communiques
AKTUALIZACJA: Uruchomienie nowej linii rekreacyjnej
From 31 July 2021
All lines

            Szanowni Pasażerowie,

            Uprzejmie informujemy, że od dnia 31.07.2021 r. (sobota) zostanie uruchomiona nowa linia rekreacyjna LR6 kursująca po następującej trasie:

 • trasa podstawowaKrzeszowice Dworzec Autobusowy - Krzeszowice - Tenczynek - Rudno - Rudno Zamek;
 • trasa wariantowa: (dojazdowo-zjazdowa): Bronowice Małe - Rondo Ofiar Katynia - DK79 - Krzeszowice Dworzec Autobusowy - Tenczynek - Rudno - Rudno Zamek;

            Linia będzie zatrzymywać się tylko na przystankach: "Bronowice Małe" (początkowy dla kursu wariantowego na ul. Balickiej, przed przejściem dla pieszych - jak dla linii aglomeracyjnych jadących w kierunku Zabierzowa), "Bronowice SKA" (dla kursu wariantowego - w obu kierunkach na ul. Armii Krajowej, pod wiaduktem ul. Balickiej), "Rondo Ofiar Katynia" (dla kursu wariantowego), "Krzeszowice Dworzec Autobusowy" (końcowo-początkowy dla stałej trasy oraz przelotowy w obu kierunkach dla trasy wariantowej - na pętli), "Rudno Zamek" (w Rudnie, obok parkingu i drogi prowadzącej do ruin zamku).

            Kursowanie linii będzie odbywać się w zależności od prognozy pogody, jak w przypadku innych linii sezonowych i rekreacyjnych. W każdy czwartek będzie publikowany komunikat informujący o tym, czy w dany weekend zostanie ona uruchomiona.

 

            UWAGA! Uruchomienie linii LR9 na trasie Bronowice Małe / Krzeszowice Dworzec Autobusy - Czerna Las z przyczyn technicznych uzależnionych od Gminy Krzeszowice zostało wstrzymane. Linia ta zostanie uruchomiona w innym terminie, o czym poinformujemy odrębnym komunikatem.

 

            Cała trasa podstawowa linii LR6 będzie znajdować się III strefie biletowej. W przypadku trasy wariantowej przystanki na odcinku Bronowice Małe – Rondo Ofiar Katynia będą znajdować się w I strefie biletowej. Ponadto, na całej trasie będą ważne bilety okresowe wykupione na dowolną strefę (z wyłączeniem biletów na 1 linię). Dodatkowo, tylko w dniach rzeczywistego kursowania linii posiadacze biletów okresowych wykupionych na dowolną strefę (z wyłączeniem biletów na 1 linię) oraz osoby uprawnione do przejazdów bezpłatnych Komunikacją Miejską w Krakowie będą mogli bez dodatkowych opłat podróżować pociągami spółki POLREGIO na trasie Kraków Główny – Krzeszowice (w obu kierunkach).

            W pojazdach linii LR6 na odcinku Krzeszowice Dworzec Autobusowy – Rudno Zamek będzie można także odbywać przejazd na podstawie następujących biletów kolejowych ważnych w pociągach spółki POLREGIO:

 • jednorazowych - na przejazd w jedną stronę lub "tam i z powrotem" w relacji pomiędzy dowolną stacją (przystankiem) posiadającą w nazwie "Kraków" (w tym "Kraków Business Park") a inną stacją (przystankiem), o ile w tej relacji jest obsługiwana stacja "Krzeszowice", oraz w relacji pomiędzy stacją (przystankiem) "Zabierzów" lub "Rudawa" a inną stacją (przystankiem), o ile w tej relacji jest obsługiwana stacja "Krzeszowice";
 • strefowych - czasowych lub liniowych ważnych w relacjach podanych wyżej;
 • okresowych - ważnych w relacjach podanych wyżej.
Funkcjonowanie linii sezonowych podczas najbliższego weekendu
31 July 2021 — 2 August 2021
All lines

            Szanowni Pasażerowie,

            Uprzejmie informujemy, że w dniach 31.07-01.08.2021 r. (sobota - niedziela) linie sezonowe będą funkcjonować według następującego porządku:

 • dodatkowe kursy linii 134 oraz linie 434, LR0LR1, LR6LR8 będą kursować w sobotę i w niedzielę;
 • linie 352427, 497 i LR2 NIE będą kursować.
Przeniesienie przystanku Opolska Estakada
From 29 July 2021
All lines

            Szanowni Pasażerowie,

            Uprzejmie informujemy, że w związku z kolejnym etapem prac w rejonie skrzyżowania al. 29 Listopada i ul. Lublańskiej, od dnia 29.07.2021 r. (czwartek) od ok. godz. 9:00 zostanie zamknięty wjazd z al. 29 Listopada w ul. Lublańską.

            W tym czasie linie autobusowe 138 i 172 w kierunku Kombinatu będą kursować po estakadzie im. Gen.T. Rozwadowskiego. Przystanek „Opolska Estakada” zostanie przeniesiony do tymczasowej lokalizacji na ul. Lublańskiej za ul. Czereśniową. 

            Rozkłady jazdy NIE zostaną zmienione.

            Za utrudnienia przepraszamy!

Przywrócenie stałej trasy
From 27 July 2021
All lines

            Szanowni Pasażerowie,

            Uprzejmie informujemy, że w związku z zakończeniem obecnego etapu prac przy przebudowie ronda na skrzyżowaniu ul. Jasnogórskiej, Ojcowskiej i Gaik, od dnia 27.07.2021 r. (wtorek) linia 120 zostanie przywrócona na stałą trasę.

Zmiana lokalizacji przystanków
From 26 July 2021
All lines

            Szanowni Pasażerowie,

         Uprzejmie informujemy, że od dnia 26.07.2021 r. (poniedziałek) od około godz. 8:00 przystanek "Zajezdnia Wola Duchacka" na ul. Sławka dla linii 174 i 179 w kierunku ul. Malborskiej oraz na ul. Puszkarskiej  dla linii 107, 164, 169 i 610 w kierunku ul. Malborskiej zostanie przeniesiony do docelowej lokalizacji do zatoki przystankowej na ul. Sławka za skrzyżowaniem z ul. Puszkarską.

            Ponadto, od dnia 26.07.2021 r. (poniedziałek) od około godz. 15:00 przystanek "Zajezdnia Wola Duchacka" na ul. Sławka dla linii 174 i 179 w kierunku ul. Kamieńskiego zostanie przeniesiony do nowej, tymczasowej lokalizacji, położonej bliżej skrzyżowania z ul. Puszkarską.

Przebudowa ul. Kostaneckiego - III etap
From 26 July 2021
All lines

            Szanowni Pasażerowie,

            Uprzejmie informujemy, że od dnia 26.07.2021 r. (poniedziałek) rozpocznie się kolejny etap przebudowy ul. Kostaneckiego. W tym etapie zostanie wyłączona możliwość wyjazdu z tej ulicy, natomiast wjazd będzie możliwy jedynie od ul. Wielickiej, od strony centrum Krakowa.

            W związku z powyższym linie autobusowe będą kursować w następujący sposób:

 • linie 144 i 204:
  • w kierunku Rżąki i Wieliczki Miasto będą kursować bez zmian;
  • w kierunku Azorów i Czerwonych Maków P+R będą kursować po trasie czasowo zmienionejRżąka / Wieliczka Miasto - ... - przystanek "Jerzmanowskiego" - Wielicka - Jakubowskiego - nawrotka na pętli "Miejskie Centrum Opieki" - Jakubowskiego - Wielicka - przystanek "Prokocim Szpital" - ... - Azory / Czerwone Maki P+RPrzystanek "Szpital Uniwersytecki / Instytut Pediatrii" zostanie zawieszony. W zamian autobusy będą zatrzymywać się na przystanku "Miejskie Centrum Opieki" (na pętli);
 • ​linia 163 - w związku z zamknięciem przejazdu kolejowego na ul. Półłanki linia kursuje po trasie czasowo zmienionej (skróconej)Os. Piastów - Złocień. Linia NIE przejeżdżą przez rejon prowadzonych prac;
 • linia 183 - będzie kursować po kolejnej trasie czasowo zmienionej (w obu kierunkach): Bieżanów - Zarzyckiego - Sucharskiego - Bieżanowska - Barbary (powrót: Mała Góra) - Ćwiklińskiej - Teligi - Wielicka - Jakubowskiego - Miejskie Centrum Opieki / Jakubowskiego - Kostaneckiego - Wydział Farmaceutyczny UJ. Przystanki "Miejskie Centrum Opieki" będą funkcjonować bez zmian. Przystanek "Szpital Uniwersytecki / Instytut Pediatrii" będzie funkcjonować w następujący sposób:
  • ​dla kursów realizowanych tylko z/do pętli Miejskie Centrum Opieki zostanie zawieszony;
  • dla kursów realizowanych z/do pętli Wydział Farmaceutyczny UJ będzie funkcjonował na ul. Jakubowskiego w stałych lokalizacjach, ale w kierunkach przeciwnych niż dla stałej trasy.

            Za utrudnienia przepraszamy!

Korekta rozkładu jazdy
From 24 July 2021
All lines

            Szanowni Pasażerowie,

            Uprzejmie informujemy, że od dnia 24.07.2021 r. (sobota) na wniosek Gminy Liszki zostanie wprowadzona korekta rozkładu jazdy linii 269, zakładająca przesunięcie następujących godzin odjazdów w dni powszednie:

 • z Salwatora z godz. 22:00 na godz. 22:15;
 • z Czułówka Kapliczki z godz. 22:55 na godz. 23:10.
IV etap przebudowy ul. Wrony
From 21 July 2021
All lines

            Szanowni Pasażerowie,

            Uprzejmie informujemy, że od dnia 21.07.2021 r. (środa) rozpocznie się IV etap przebudowy ul. Wrony. W tym etapie przywrócony zostanie ruch na fragmencie ulicy od ul. Tretówka do ul. Działowskiego (rejon pętli "Sidzina"), natomiast zostanie wyłączony ruch na odcinku od ul. Działowskiego do ul. Chlebicznej.

            W związku z powyższym, wprowadzone zostaną następujące zmiany w funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w Krakowie:

 • linia 156 - zostanie przywrócona na stałą trasę;
 • linie 175 i 475 - będą kursować po trasach czasowo zmienionych (skróconych): Borek Fałęcki - Nałkowskiej (skrzyżowanie ul. Petrażyckiego i Prażmowskiego).

            Tymczasowa pętla autobusowa "Tretówka" zostanie zlikwidowana.

            Przypominamy, że linia 166 do odwołania jest zawieszona.

            Za utrudnienia przepraszamy!

Zamknięcie przejazdu kolejowego na ul. Półłanki
From 17 July 2021
All lines

            Szanowni Pasażerowie,

            Uprzejmie informujemy, że w ramach prowadzonej przebudowy linii kolejowej na odcinku Kraków Główny – Podłęże, od dnia 17.07.2021 r. (sobota) na okres około 3 tygodni zostanie wyłączony ruch pojazdów na przejeździe kolejowym w ciągu ul. Półłanki. W tym czasie zostaną wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych:

 • linia 163 – będzie kursować po trasie czasowo zmienionej (skróconej): Os. Piastów - … - Domagały – Złocień. Przystanek końcowo-początkowy „Złocień” będzie zlokalizowany na pętli, dodatkowo będzie funkcjonował przystanek przelotowy na ul. Domagały w kierunku Os. Piastów. Częstotliwość kursowania pozostanie bez zmian;
 • linia 183 – będzie kursować po trasie czasowo zmienionej: Miejskie Centrum Opieki / Wydział Farmaceutyczny UJ - … - przystanek „Bieżanów Pomnik”Sucharskiego – Zarzyckiego – Bieżanów. Częstotliwość kursowania w dni powszednie zostanie zmniejszona do 40 minut, w dni wolne pozostanie bez zmian;
 • linia 643 – w dalszym ciągu będzie zawieszona;
 • linia 725 – zostanie uruchomiona tymczasowa linia autobusowa kursująca po następującej trasie: Złocień – Domagały – Nad Drwiną – Półłanki – Botewa – Surzyckiego – Lipska – Lipska. Przystanek końcowo-początkowy „Lipska” będzie zlokalizowany na ul. Saskiej w kierunku estakady tramwajowej. Autobusy będą zawracać na układzie drogowym pod estakadą. W kierunku Złocienia będzie funkcjonować dodatkowo przystanek przelotowy „Lipska” na ul. Lipskiej. Linia będzie kursować we wszystkie dni tygodnia z częstotliwością jak linia 125.

 

            Zasady zachowania ważności biletów okresowych:

            Bilety okresowe wykupione na linie, których trasy zostały zmienione, zachowując ważność na trasach stałych i zmienionych a ponadto:

 

            Bilety okresowe wykupione na linię 163 zachowują ważność:

 • na trasie linii 4 na odcinku Kombinat – Rondo Mogilskie;
 • na trasie linii 9 na odcinku Rondo Piastowskie – Nowy Bieżanów P+R;
 • na trasie linii 10 na odcinku Klasztorna – Rondo Mogilskie;
 • na trasie linii 125 na odcinku Rzebika/Szczecińska – Złocień;
 • na trasie linii 144 na odcinku Rżąka – Kamieńskiego Wiadukt;
 • na trasie linii 174 na odcinku Kamieńskiego – Kombinat;
 • na całej trasie linii 725.

 

            Bilety okresowe wykupione na linię 183 zachowują ważność:

 • na trasie linii 9 na odcinku Lipska – Nowy Bieżanów P+R;
 • na trasie linii 125 na odcinku Rzebika/Szczecińska – Złocień;
 • na całej trasie linii 725.

            Za utrudnienia przepraszamy!

Funkcjonowanie Komunikacji Miejskiej w Krakowie w okresie wakacji
From 17 July 2021
All lines

            Szanowni Pasażerowie,

            Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmniejszonymi potrzebami przewozowymi w okresie wakacji szkolnych, od dnia 17.07.2021 r. (sobota) zostaną wprowadzone następujące zmiany i ograniczenia w funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w Krakowie:

 

Linie tramwajowe:

 • linia 6 - zostanie zawieszona na okres wakacji;
 • linie 121744 - w dalszym ciągu będą zawieszone;
 • linie 818205052 - będą kursować w dni powszednie z częstotliwością co 10 minut przez cały dzień;
 • linia 3 - będzie kursować w dni powszednie z częstotliwością co 10 minut przez cały dzień. Poza godzinami szczytu co drugi kurs będzie realizowany na trasie wariantowej (skróconej)Nowy Bieżanów P+R - Dworzec Towarowy;
 • linie 11324 - będą kursować w dni powszednie z częstotliwością co 10 minut w godzinach szczytu i co 20 minut poza godzinami szczytu;
 • linie 24591011141922 - będą kursować w dni powszednie z częstotliwością co 20 minut przez cały dzień;
 • linia 21 - będzie kursować w dni powszednie z częstotliwością co 20 minut przez cały dzień. Poza godzinami szczytu co drugi kurs będzie realizowany na trasie wariantowej (skróconej)Os. Piastów - Kopiec Wandy;
 • linie 1649 - będą kursować w dni powszednie z częstotliwością co 20 minut w dotychczasowych godzinach.

 

Linie autobusowe miejskie:

 • linie 155413 - zostaną zawieszone;
 • linie 132154166429482 - w dalszym ciągu będą zawieszone;
 • linie 100101103109110111113116117120124/424131135138141149156158161165168171181182 - częstotliwość kursowania w dni powszednie zostanie utrzymana jak w roku szkolnym, przy czym mogą nastąpić korekty godzin odjazdów;
 • linia 127 - częstotliwość kursowania w dni powszednie zostanie utrzymana jak w roku szkolnym. Linia w dalszym ciągu nie będzie kursować w soboty i dni świąteczne;
 • linia 194 - będzie kursować w dni powszednie z częstotliwością co 10 minut przez cały dzień;
 • linia 744 - będzie kursować w dni powszednie z częstotliwością co 10 minut w godzinach szczytu i co 15 minut poza godzinami szczytu;
 • linie 139502 - będą kursować w dni powszednie z częstotliwością co 10 minut w godzinach szczytu i co 20 minut poza godzinami szczytu;
 • linie 130179 - będą kursować w dni powszednie z częstotliwością co 15 minut przez cały dzień;
 • linie 105/405129144159164169/469173184503 - będą kursować w dni powszednie z częstotliwością co 15 minut w godzinach szczytu i co 20 minut poza godzinami szczytu;
 • linia 151/451 - będzie kursować w dni powszednie z częstotliwością co 15 minut w godzinach szczytu i co 22-23 minuty poza godzinami szczytu;
 • linia 142 - będzie kursować w dni powszednie z częstotliwością co 15 minut w godzinach szczytu i co 30 minut poza godzinami szczytu;
 • linie 114134137172501 - będą kursować w dni powszednie z częstotliwością co 20 minut przez cały dzień;
 • linie 143152174178189192578 - będą kursować w dni powszednie z częstotliwością co 20 minut w godzinach szczytu i co 30 minut poza godzinami szczytu;
 • linie 123125 - będą kursować w dni powszednie z częstotliwością co 20 minut w godzinach szczytu i co 40 minut poza godzinami szczytu;
 • linie 511572 - będą kursować tylko w dni powszednie w godzinach szczytu z częstotliwością co 20 minut;
 • linia 140 - będzie kursować w dni powszednie z częstotliwością co 24 minuty w godzinach szczytu i co 30 minut poza godzinami szczytu;
 • linie 102107122/422537 - będą kursować w dni powszednie z częstotliwością co 30 minut przez cały dzień;
 • linie 106136163183193 - będą kursować w dni powszednie z częstotliwością co 30 minut w godzinach szczytu i co 40 minut poza godzinami szczytu. Ponadto, na linii 183 zostanie zawieszony kurs wariantowy wykonywany przez przystanek "Jędrzejczyka". Uwaga! Częstotliwość kursowania linii 183 zostanie dodatkowo zmieniona w związku z wyłączeniem ruchu na przejeździe kolejowym w ciągu ul. Półłanki (szczegółowe informacje w odrębnym komunikacie);
 • linie 112128133162175 - będą kursować w dni powszednie z częstotliwością co 40 minut przez cały dzień;
 • linia 176 - będą kursować w dni powszednie z częstotliwością co 40 minut w godzinach szczytu i co 60 minut poza godzinami szczytu. Linia w dalszym ciągu nie będzie kursować w soboty i dni świąteczne;
 • linie 153433475 - będą kursować tylko w dni powszednie w godzinach szczytu z częstotliwością co 40 minut (zostaną uruchomione nowe linie 153 i 433 - szczegółowe informacje w odrębnym komunikacie);
 • linia 160 - będzie kursować w dni powszednie z częstotliwością co 45 minut w godzinach szczytu i co 90 minut poza godzinami szczytu;
 • linia 121 - będzie kursować w dni powszednie z częstotliwością co 45 minut w dotychczasowych godzinach.

 

            Uwaga! Zmiana rozkładów jazdy linii 175 i 475 nastąpi od dnia 21.07.2021 r. (środa), wraz z rozpoczęciem kolejnego etapu przebudowy ul. Wrony (szczegółowe informacje w odrębnym komunikacie).

 

Zasady zachowania ważności biletów okresowych:

            Bilety okresowe wykupione na linie zawieszone na okres wakacji zachowują ważność na trasach stałych i zmienionych tych linii. Ponadto:

 

 

           Bilety okresowe wykupione na linię 17 zachowują ważność:

 • na trasie linii 52 na odcinku Czerwone Maki P+R - Rondo Mogilskie.

 

             Bilety okresowe wykupione na linię 132 zachowują ważność:

 • na trasie linii 138 na odcinku Kombinat – Szpital Jana Pawła II;
 • na trasie linii 172 na odcinku Kombinat – Mackiewicza.

 

            Bilety okresowe wykupione na linię 166 zachowują ważność:

 • we wszystkich pojazdach na odcinku Grota-Roweckiego – Czerwone Maki P+R;
 • na całej trasie linii 156.

 

            Bilety okresowe wykupione na linię 314 zachowują ważność:

 • na trasie linii 304 na odcinku Wieliczka Miasto – Konopnickiej.

 

            Za utrudnienia przepraszamy!

 

            Wszystkim Uczniom, Studentom oraz wypoczywającym na urlopach życzymy udanego wypoczynku!

Stałe zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych
From 17 July 2021
All lines

            Szanowni Pasażerowie,

            Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie informuje, że od dnia 17.07.2021 r. (sobota) zostaną wprowadzone następujące stałe zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych:

 • linia 133 – stała trasa pozostanie bez zmian. Linia będzie funkcjonować w dni powszednie ze zmniejszoną częstotliwością (w okresie wakacyjnym co 40 minut). W zamian zostaną uruchomione nowe linie 153 i 433. W dni wolne częstotliwość kursowania pozostanie bez zmian;
 • linia 153 – zostanie uruchomiona nowa linia autobusowa kursująca po następującej trasie: Nowy Bieżanów Południe – Aleksandry – Ćwiklińskiej – Mała Góra – Ks. Łaczka – Drożdżowa – Bogucicka – Stolarza – Bieżanów Potrzask (powrót: Potrzask – Pruszyńskiego – Weigla – Ks. Popiełuszki – Lipowskiego). Linia będzie funkcjonować tylko w dni powszednie w godzinach szczytu, w okresie wakacyjnym z częstotliwością co 40 minut;
 • linia 433 – zostanie uruchomiona nowa linia autobusowa kursująca po następującej trasie: Łagiewniki – Ks. Tischnera – Fredry – Połomskiego – Turowicza – Witosa – Halszki – Wysłouchów – Bojki – Stojałowskiego – Os. Kurdwanów. Linia będzie funkcjonować tylko w dni powszednie w godzinach szczytu, w okresie wakacyjnym z częstotliwością co 40 minut.
Remont torowiska na ul. Ujastek
From 17 July 2021
All lines

            Szanowni Pasażerowie,

            Uprzejmie informujemy, że od dnia 17.07.2021 r. (sobota) rozpocznie się remont torowiska w ciągu ul. Ujastek. W związku z tym będzie wyłączony ruch tramwajowy na odcinku Kombinat - Wiadukty i zostaną wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w Krakowie:

 • linia 4 - będzie kursować po trasie czasowo zmienionej: Bronowice Małe - ... - al. Solidarności - Ujastek Mogilski - Kopiec Wandy. Częstotliwość kursowania pozostanie bez zmian (w okresie wakacyjnym linia kursuje w dni powszednie z częstotliwością co 20 minut);
 • linie 16, 21, 22 - stałe trasy pozostaną bez zmian. Zostaną wprowadzone zmiany tras kursów wariantowych realizowanych w godzinach porannych i wieczornych;
 • linia 704 - zostanie uruchomiona zastępcza linia autobusowa kursująca po następującej trasieKombinat - Ujastek - Łowińskiego - Kocmyrzowska - Wzgórza Krzesławickie (powrót: Architektów - Poległych w Krzesławicach). Linia będzie zatrzymywać się na następujących przystankach: "Kombinat""Zajezdnia Nowa Huta", "Elektromontaż""Darwina" (tylko w kierunku Wzgórz Krzesławickich), "Wzgórza Krzesławickie" (końcowo-początkowy na ul. Kocmyrzowskiej, przed skrętem w lewo w ul. Architektów), "Architektów" (tylko w kierunku Kombinatu), "Os. Na Stoku Szkoła" (tylko w kierunku Kombinatu), "Wiadukty" (tylko w kierunku Kombinatu). Linia będzie kursować z częstotliwością co 20 minut we wszystkie dni tygodnia (w dni świąteczne do ok. godz. 9:00 co 30 minut).

 

            Zasady zachowania ważności biletów okresowych:

            Bilety okresowe wykupione na linię 4 zachowują ważność na stałej i zmienionej trasie tej linii oraz na całej trasie linii 704 oraz dodatkowo:

 • na trasie linii 122/422 na odcinku Wzgórza Krzesławickie - Aleja Przyjaźni;
 • na trasie linii 142 na odcinku Os. Na Stoku - Aleja Róż.

 

            Za utrudnienia przepraszamy!

Korekty rozkładów jazdy i zmiany nazw przystanków
From 17 July 2021
All lines

            Szanowni Pasażerowie,

            Uprzejmie informujemy, że od dnia 17.07.2021 r. (sobota) zostaną wprowadzone korekty rozkładów jazdy linii 204, 244, 301 i 304 w dni powszednie. Zakładają one zmiany (skrócenie) czasu przejazdu poszczególnych odcinków w okresie wakacyjnym.

            Jednocześnie, od tego dnia linia 244 zostanie przywrócona na stałą trasę do pętli Borek Fałęcki.

            Ponadto, zostaną wprowadzone następujące zmiany nazw przystanków zlokalizowanych na terenie Gminy Wieliczka:

 • "Wieliczka Niepołomska" na "Wieliczka Niepołomska Granica";
 • "Zabawa I" na "Zabawa Granica".
Uruchomienie dodatkowego przystanku
From 17 July 2021
All lines

            Szanowni Pasażerowie,

            Uprzejmie informujemy, że od dnia 17.07.2021 r. (sobota) linia 144 w kierunku Rżąki będzie dodatkowo obsługiwać przystanek "Makowskiego" zlokalizowany na ul. Makowskiego, przed skrętem w prawo w ul. Stachiewicza (jak dla linii 130 w kierunku Dworca Głównego Zachód).

Uruchomienie nowej pętli autobusowej Mydlniki Wapiennik P+R
From 17 July 2021
All lines

            Szanowni Pasażerowie,

            Uprzejmie informujemy, że od dnia 17.07.2021 r. (sobota) zostanie uruchomiona nowa pętla autobusowa „Mydlniki Wapiennik P+R”, zlokalizowana przy ul. Brzezińskiego (w rejonie granicy Krakowa i Rząski oraz przystanku kolejowego „Kraków Mydlniki Wapiennik”). Do nowej pętli zostaną skierowane linie 139 i 601, które będą kursować po nowych stałych trasach (linia 601 od nocy 17/18.07.2021 r.):

 

            Kombinat / Aleja Przyjaźni - … - Balicka – Brzezińskiego -Mydlniki Wapiennik P+R

 

            Jednocześnie, zostaną wprowadzone zmiany nazw przystanków:

 • „Mydlniki” na „Wierzyńskiego”;
 • „Mydlniki Stawy” na „Cmentarz Mydlniki”.

 

            Na wydłużonym odcinku trasy linie 139 i 601 będą w obu kierunkach obsługiwać przystanki przelotowe: „Wierzyńskiego” oraz „Cmentarz Mydlniki n/ż”.

Funkcjonowanie linii sezonowych i rekreacyjnych w okresie wakacyjnym
From 26 June 2021
All lines

            Szanowni Pasażerowie,

            Uprzejmie informujemy, że w związku z rozpoczynającym się okresem wakacji szkolnych, od dnia 26.06.2021 r. (sobota) zostaną wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu linii sezonowych i rekreacyjnych:

 • linie 434, LR0, LR1, LR8 – będą kursować w soboty i dni świąteczne z dotychczasową częstotliwością;
 • linie 134 – częstotliwość kursowania w dni powszednie w godz. ok. 9:00 – 18:00 zostanie zwiększona do 20 minut. W dni wolne pozostanie bez zmian;
 • linia 352 – zostanie uruchomiona linia sezonowa kursująca w soboty i dni świąteczne po następującej trasie: Plac Centralny im. R. Reagana – po trasie linii 152 do przystanku „Olszanica Kapliczka n/ż”, następnie: Olszanicka (bez wjazdu na pętlę) – DW 774 – Kryspinów (zawracanie na rondzie u zbiegu DW 774 i DW 780). Linia funkcjonować będzie na zasadzie wydłużenia wybranych kursów linii 152 w godzinach ok. 9:00 – 18:00 i będzie obsługiwana przez Operatora Mobilis Sp. z o.o. Na wydłużonym odcinku trasy linia zatrzymywać się będzie na następujących przystankach: „Cmentarz Olszanica n/ż” (przelotowy), „Olszanica Bory” (w obu kierunkach na ul. Olszanickiej, granica strefy taryfowej), „Budzyń Zalew na Piaskach n/ż” oraz „Kryspinów” (końcowo-początkowy, po zawróceniu na rondzie);
 • linia 427 – zostanie uruchomiona linia sezonowa kursująca w soboty i dni świąteczne po następującej trasie: Podgórze SKA – Powstańców Wielkopolskich – Kuklińskiego – Lipska – Węglarska – Grochowa – Bagry (powrót: Grochowa – Motyla – Goszczyńskiego – Rzebika – Lipska). Linia funkcjonować będzie w godzinach 9:00 – 20:00 (z czego w godzinach 10:00 – 18:00 z częstotliwością co 20 minut, poza tymi godzinami co 40 minut);
 • linia 497 – zostanie uruchomiona nowa linia sezonowa kursująca w soboty i dni świąteczne po następującej trasie: Mały Płaszów P+R – Lipska – Mierzeja Wiślana – Sudecka – Bagry Tężnia (nowa pętla w rejonie ul. Sudeckiej i Bagrowej). Linia funkcjonować będzie w godzinach 9:00 – 20:00 (z czego w godzinach 10:00 – 18:00 z częstotliwością co 20 minut, poza tymi godzinami co 40 minut);
 • linia LR2 – zostanie uruchomiona nowa linia rekreacyjna kursująca w soboty i dni świąteczne po następującej trasie: Czyżyny Dworzec – Medweckiego – Bieńczycka – Rondo Czyżyńskie (powrót: al. Jana Pawła II – Dąbrowskiej – Medweckiego) – Bieńczycka – al. Andersa – al. Przyjaźni – al. Solidarności – Bulwarowa (powrót: Orkana) – al. Jana Pawła II – Ptaszyckiego – Igołomska – Rzepakowa – Przylasek Rusiecki Kąpielisko (nowa pętla na początku ul. Karasiówka). Linia będzie zatrzymywać się tylko na następujących przystankach: „Czyżyny Dworzec”, „Rondo Czyżyńskie”, „Bieńczycka”, „Rondo Kocmyrzowskie im. ks. Gorzelanego”, „Os. Zgody”, „Aleja Róż”, „Struga”, „Bulwarowa” (tylko w kierunku Przylasku Rusieckiego Kąpieliska), „Os. Willowe”, „Pleszów” (w obu kierunkach jak linia 211), „Przylasek Rusiecki Kąpielisko”. Linia będzie kursować w godz. ok. 9:00 – 19:00 z częstotliwością co 20 minut i będzie obsługiwana przez Operatora Mobilis Sp. z o.o.

 

            Linie 352, 427, 497 i LR2 (a także funkcjonujące już linie 434LR0LR1LR8 oraz wybrane kursy linii 134) będą uruchamiane zależnie od prognozy pogody. W dni, w które nie będzie kursować linia 352, jej kursy będą realizowane na linii 152 (analogicznie, jak w latach poprzednich). Informacja odnośnie funkcjonowania linii w dany weekend będzie przekazywana w każdy czwartek.

 

            Jednocześnie, zostanie wprowadzona zmiana nazwy zespołu przystankowego „Żwirownia” na „Przylasek Rusiecki Kąpielisko” (istniejące przystanki przelotowe dla linii 141 zostaną połączone w jeden zespół przystankowy z nową pętlą).

Funkcjonowanie linii aglomeracyjnych w okresie wakacji szkolnych
From 26 June 2021
All lines

            Szanowni Pasażerowie,

            Uprzejmie informujemy, że w związku ograniczonymi potrzebami przewozowymi w okresie wakacji szkolnych, od dnia 26.06.2021 r. (sobota) zostaną wprowadzone następujące ograniczenia w funkcjonowaniu linii aglomeracyjnych:

 • linie 204 i 244 - częstotliwość kursowania w dni powszednie zostanie zmniejszona do 30 minut w godzinach szczytu i 40 minut poza szczytem. W dni wolne pozostanie bez zmian. Jednocześnie informujemy, że w związku z remontem peronów na pętli autobusowej "Borek Fałęcki" linia 244 będzie kursować po trasie czasowo zmienionej (szczegółowe informacje zostały opublikowane w osobnym komunikacie);
 • linia 210 - zostaną zawieszone kursy wariantowe realizowane na trasie skróconej Bronowice Małe - Murownia Pętla. Godziny odjazdów na trasie podstawowej do Będkowic Pętli pozostaną bez zmian;
 • linia 262 - zostanie zawieszona;
 • linia 304 - częstotliwość kursowania w dni powszednie zostanie zmniejszona do 15 minut poza szczytem. W godzinach szczytu komunikacyjnego linia nadal będzie kursować co 10 minut. W dni wolne pozostanie bez zmian.
Krakowska Linia Muzealna 2021
20 June 2021 — 20 September 2021
All lines

            Szanowni Pasażerowie,

            Uprzejmie informujemy, że zgodnie z coroczną tradycją w okresie letnim zostanie uruchomiona specjalna linia tramwajowa 0 obsługiwana taborem zabytkowym.

            Linia tramwajowa 0 kursować będzie w niedziele i w dni świąteczne w okresie od 20.06.2021 r. do 19.09.2021 r. po następującej trasie: 

            Dajwór – Na Zjeździe – Limanowskiego – Krakowska – Stradomska – Św. Gertrudy – Dominikańska – Franciszkańska – Straszewskiego – Piłsudskiego – al. 3 Maja – Cichy Kącik. Powrót: Cichy Kącik – al. 3 Maja – Piłsudskiego – Podwale – Basztowa – Westerplatte – Starowiślna – Dajwór

            Linia 0 realizować będzie w każdy dzień świąteczny po 4 kursy w każdym kierunku.

            Ponadto, w wybrane dni uruchamiane będą uruchamiane dodatkowo specjalne linie obsługiwane zabytkowymi tramwajami i autobusami. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną podane odrębnymi komunikatami.

            Opłata za przejazd linią 0 według taryfy obowiązującej na liniach miejskich. 

            Serdecznie zapraszamy na przejazd!

Uruchomienie kursów linii rekreacyjnych w soboty
From 19 June 2021
All lines

            Szanowni Pasażerowie,

            Uprzejmie informujemy, że od dnia 19.06.2021 r. (sobota) linie rekreacyjne LR0, LR1 i LR8 będą również kursować w soboty (według tych samych rozkładów jazdy, które obowiązują w niedziele i święta).

          Kursy linii rekreacyjnych będą jak dotychczas realizowane w zależności od prognozy pogody. W każdy czwartek będzie publikowany komunikat informujący o tym, czy w dany weekend zostaną one uruchomione.

Remont mostu na rzece Rudawie w ciągu ul. Piastowskiej
From 7 June 2021
All lines

            Szanowni Pasażerowie,

            Uprzejmie informujemy, że od dnia 07.06.2021 r. (poniedziałek), na okres około 6 tygodni, z powodu remontu zostanie wyłączony ruch na moście na rzece Rudawie w ciągu ul. Piastowskiej. W związku z powyższym linia 102 będzie kursować po trasie czasowo zmienionej (w obu kierunkach):

            Krowodrza Górka – przystanek „Miasteczko Studenckie AGH” bez zmian, następnie: Nawojki – Czarnowiejska – al. Mickiewicza – al. Focha – Królowej Jadwigi - … - Bielany.

            Przystanek „Cichy Kącik” w obu kierunkach będzie nieczynny. Przystanek „Miasteczko Studenckie AGH” w kierunku Bielan zostanie przeniesiony na ul. Nawojki, natomiast w kierunku Krowodrzy Górki będzie obsługiwany tylko raz (na ul. Piastowskiej). Przystanek „Piastowska” w kierunku Krowodrzy Górki zostanie przeniesiony na ul. Królowej Jadwigi (na przystanek o dawnej nazwie „Hofmana”). Na zmienionym odcinku trasy linia będzie obsługiwać istniejące przystanki.

            Rozkład jazdy linii 102 zostanie zmieniony. Częstotliwość kursowania pozostanie bez zmian.

 

            Zasady zachowania ważności biletów okresowych: 

            Bilety okresowe wykupione na linię 102 zachowują ważność na trasie stałej i czasowo zmienionej.

 

            Za utrudnienia przepraszamy!

AKTUALIZACJA: Uruchomienie linii autobusowych rekreacyjnych
From 7 June 2021
All lines

            Szanowni Pasażerowie,

            Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.05.2021 r. (sobota) zostaną uruchomione linie autobusowe rekreacyjne funkcjonujące na poniższych trasach (stan na 07.06.2021 r.):

 • LR0Os. Podwawelskie – Rondo Grunwaldzkie – Konopnickiej – al. Krasińskiego – al. Mickiewicza – Czarnowiejska – Nawojki – Armii Krajowej – Rondo Ofiar Katynia – Jasnogórska – Szyce – Biały Kościół – Murownia – Czajowice – Sąspów – Ojców – Ojców Zamek. Linia będzie kursować tylko w niedziele i dni świąteczne w godz. ok. 8:00 – 19:00 z częstotliwością co 30 minut w godz. ok. 9:00 – 17:00 i co 60 minut poza tymi godzinami. Linia zatrzymywać się będzie tylko na następujących przystankach: „Os. Podwawelskie” (na mniejszej pętli – jak dla linii 114), „Rondo Grunwaldzkie” (w kierunku Ojcowa Zamku dwukrotnie: na ul. Monte Cassino na pasie A+T oraz na ul. Konopnickiej, w kierunku Os. Podwawelskiego na ul. Konopnickiej), „Jubilat”, „Muzeum Narodowe”, „Czarnowiejska”, „Miasteczko Studenckie AGH”, „Bronowice SKA”, „Rondo Ofiar Katynia”, „Szyce I”, „Biały Kościół”, „Murownia”, „Czajowice” (wszystkie przystanki na tym odcinku jak dla linii 210), „Ojców Złota Góra” (nowa para przystanków w Ojcowie), „Ojców Zamek” (przy zamku);
 • LR1Nowy Kleparz – al. Słowackiego – al. Mickiewicza – al. Krasińskiego – Konopnickiej – Kamieńskiego – Wielicka – autostrada A4 – droga krajowa nr 75 – Niepołomice Puszcza (powrót: droga krajowa nr 75 – Niepołomice Rynek – droga wojewódzka nr 964 – autostrada A4). Linia będzie kursować tylko w niedziele i dni świąteczne w godz. ok. 8:00 – 19:00 z częstotliwością co 45 minut. Linia zatrzymywać się będzie tylko na następujących przystankach: „Nowy Kleparz” (końcowo-początkowy przy wjeździe na pętlę – jak dla linii 280 oraz przelotowy tylko w kierunku Niepołomic Puszczy na al. Słowackiego), „Plac Inwalidów”, „Muzeum Narodowe”, „Jubilat”, „Rondo Grunwaldzkie”, „Rondo Matecznego”, „Bieżanowska”, „Prokocim Szpital”, „Niepołomice Puszcza” (końcowo-początkowy na drodze krajowej nr 75 przy parkingu i wejściu do lasu), „Niepołomice Rynek” (przelotowy tylko w kierunku Nowego Kleparza na pętli);
 • LR8Bronowice Małe – Balicka – Armii Krajowej – Radzikowskiego - Pasternik – droga krajowa nr 79 – Brzezie – Bolechowice – Więckowice – Kobylany – Będkowice Pętla. Linia będzie kursować tylko w niedziele i dni świąteczne w godz. ok. 8:00 – 19:00 z częstotliwością co 45 minut. Linia zatrzymywać się będzie tylko na następujących przystankach: „Bronowice Małe” (początkowy na ul. Balickiej, jak np. dla linii 278, w kierunku Bronowic Małych przelotowy na ul. Balickiej i końcowy na pętli), „Bronowice SKA” (w obu kierunkach na ul. Armii Krajowej), „Rondo Ofiar Katynia”, „Kobylany Remiza” (w obu kierunkach jak dla linii 278), „Będkowice Pętla”.

 

            Linie LR0, LR1 i LR8 będą kursować w zależności od prognozy pogody. W każdy czwartek będzie publikowany komunikat informujący o tym, czy w daną niedzielę zostaną one uruchomione.

            Linie LR0 i LR8 będą obsługiwane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S. A. w Krakowie, natomiast linia LR1 przez Mobilis Sp. z o.o.

            Linie rekreacyjne wejdą w skład sieci KMK, co oznacza, że osoby posiadające bilety sieciowe na strefę pierwszą (miejską), promocyjnie będą mogły się nimi poruszać bez dodatkowych opłat. Osoby posiadające natomiast bilety wyłącznie na strefę drugą, będą promocyjnie mogły poruszać się wyłącznie liniami rekreacyjnymi po strefie pierwszej (miejskiej). Pozostałe osoby w przypadku braku biletu sieciowego, będą mogły skorzystać z biletów jednorazowych dostępnych w taryfie KMK.

Zwiększenie oferty przewozowej w rejonie Lasu Wolskiego
From 1 May 2021
All lines

            Szanowni Pasażerowie,

            Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.05.2021 r. (sobota) zostaną wprowadzone następujące wzmocnienia oferty Komunikacji Miejskiej w Krakowie w rejonie Lasu Wolskiego:

 • linia 134 - w soboty i dni świąteczne w godz. ok. 10:00 - 18:00 będzie kursować z częstotliwością zwiększoną do 15 minut;
 • linia 434 - zostanie uruchomiona nowa linia wspomagająca, kursująca po następującej trasie: Baba Jaga - al. Kasy Oszczędności Miasta Krakowa - ZOO. Linia będzie kursować w soboty i dni świąteczne w godzinach ok. 10:00 - 18:00 z częstotliwością co 15 minut.

 

            Dodatkowe kursy linii 134 oraz wszystkie kursy linii 434 będą realizowane w zależności od prognozy pogody. W każdy czwartek będzie publikowany komunikat informujący o tym, czy w dany weekend zostaną one uruchomione.

Awaryjne zamknięcie drogi w miejscowości Wrząsowice
From 25 March 2021
All lines

            Szanowni Pasażerowie,

            Uprzejmie informujemy, że w związku z uszkodzeniem drogi od dnia 26.03.2021 r. (piątek) do odwołania zostanie wyłączony ruch na ul. Witolda Pileckiego w miejscowości Wrząsowice (w rejonie przystanku "Wrząsowice Kowaleca"). W tym czasie zostaną wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu linii aglomeracyjnych:

 • linia 215 - będzie kursować w obu kierunkach po trasie czasowo zmienionej: Borek Fałęcki - przystanek "Zbydniowice" bez zmian, następnie (do ronda w Rzeszotarach po trasie linii 225): Wrząsowice: Nad Wilgą - Pod Skałą - Ochojno - rondo w Rzeszotarach - Rzeszotary: gen. Zygmunta Zielińskiego - Świątniki Górne: Bielowicza - Bruchnalskiego - zawrotka na rondzie przy Urzędzie Miasta i Gminy - przystanek "Świątniki Górne Urząd Miasta i Gminy" - ... - Rzeszotary Panciawa Pętla. Wszystkie przystanki na odcinku Wrząsowice Spacerowa - Świątniki Górne Krakowska pozostaną bez obsługi. Na zmienionym odcinku trasy linia będzie obsługiwać wszystkie przystanki na odcinku Wrząsowice Nad Wilgą - Ochojno Skrzyżowanie (jak linia 225). Przystanki na odcinku Świątniki Górne Urząd Miasta i Gminy - Świątniki Górne Skrzyżowanie będą obsługiwane w stałych dla danego kierunku lokalizacjach (w kierunku Rzeszotar Panciawy Pętli po zawróceniu na rondzie, w kierunku Borku Fałęckiego przed zawróceniem na rondzie);
 • linia 915 - do odwołania pozostaje zawieszona.

 

            Rozkład jazdy linii 215 zostanie zmieniony.

            Za utrudnienia przepraszamy!

Budowa Trasy Łagiewnickiej - przywrócenie ruchu na ul. Witosa
From 31 January 2021
All lines

            Szanowni Pasażerowie,

            Uprzejmie informujemy, że z powodu rozpoczęcia kolejnego etapu budowy Trasy Łagiewnickiej, od dnia 01.02.2021 r. (poniedziałek) zostanie przywrócony ruch pojazdów na ul. Witosa, na odcinku od ul. Halszki do ul. Turowicza.

            W związku z powyższym zostaną wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych:

 • linia 133 - zostanie przywrócona na stałą trasę;
 • linia 135 - będzie kursować po kolejnej trasie czasowo zmienionej (w obu kierunkach): Łagiewniki - Tischnera - Fredry - Połomskiego - Turowicza - Witosa - Halszki - ... - Golkowice Pętla. Przystanki "Millana" oraz "Centrum JP II" będą nieczynne (linia do odwołania nie będzie wykonywać wjazdów pod Centrum JP II). Przystanek "Przykopy" w kierunku Łagiewnik będzie przeniesiony na ul. Turowicza. Na zmienionym odcinku trasy linia będzie obsługiwać przystanek "Turowicza";
 • linia 224 - będzie kursować po kolejnej trasie czasowo zmienionej:
  • w kierunku Centrum JP II: Wieliczka Miasto - ... - przystanek "Kurdwanów P+R" - Witosa - Herberta - Św. Brata Alberta - Centrum JP II. Przystanek "Przykopy" będzie przeniesiony na ul. Herberta (w kierunku Swoszowic);
  • w kierunku Wieliczki Miasta: Centrum JP II - Św. Brata Alberta - Herberta - Bujaka - Halszki - Witosa - ... - Wieliczka Miasto. Przystanek "Przykopy" będzie nieczynny. Na zmienionym odcinku trasy linia będzie obsługiwać przystanki: "Herberta" (na ul. Bujaka) i "Bujaka".

 

Zasady zachowania ważności biletów okresowych:

            Bilety okresowe wykupione na linie 135 i 224 zachowują ważnosć na trasach stałych i zmienionych.

            Ponadto, bilety okresowe wykupione na linię 135 zachowują ważność na trasie linii 224 na odcinku Kurdwanów P+R - Centrum JP II (w obu kierunkach).

 

            Za utrudnienia przepraszamy!

III etap przebudowy ul. Wrony
From 8 December 2020
All lines

            Szanowni Pasażerowie,

            Uprzejmie informujemy, że od dnia 09.12.2020 r. (środa) rozpocznie się III etap przebudowy ul. Wrony. W tym etapie przywrócony zostanie ruch na fragmencie ulicy od rejonu przystanku "Warchałowskiego" do ul. Tretówka, natomiast zostanie wyłączony ruch na odcinku od ul. Kochmańskiego do ul. Działowskiego (rejon pętli "Sidzina").

            W związku z powyższym, wprowadzone zostaną następujące zmiany w funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w Krakowie:

 • linia 156 - będzie kursować po kolejnej trasie czasowo zmienionej (skróconej)Czerwone Maki P+R - ... - Skotnicka - Wrony - Tretówka;
 • linie 175 i 475 - zostaną przywrócone na stałe trasy (będą dojeżdżać tylko do pętli "Sidzina").

        Przystanek końcowo-początkowy "Tretówka" będzie umieszczony na tymczasowej pętli autobusowej zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ul. Wrony i Tretówka. Zostanie przywrócona obsługa przystanku "Warchałowskiego" (przez linię 156). Przystanek "Sapalskiego" będzie nieczynny.

            Przypominamy, że linia 166 do odwołania jest zawieszona.

            Za utrudnienia przepraszamy!

AKTUALIZACJA: Budowa linii tramwajowej na Górkę Narodową - prace na skrzyżowaniu ul. Opolskiej i Pleszowskiej
From 3 October 2020
All lines

            Szanowni Pasażerowie,

            Uprzejmie informujemy, że w związku z prowadzoną budową linii tramwajowej na Górkę Narodową i wyłączeniem niektórych relacji na skrzyżowaniu ul. Opolskiej i Pleszowskiej, według stanu na dzień 03.10.2020 r. (sobota) linie 207, 227, 237, 297 i 937 funkcjonują w następujący sposób:

 • w kierunku miejscowości podkrakowskich po stałych trasach (bez zmian);
 • w kierunku Krowodrzy Górki po trasie czasowo zmienionej: do przystanku "Glogera" bez zmian, następnie: Glogera - Zielińska - Pachońskiego - Wyki - Batalionu "Skała" AK - Krowoderskich Zuchów - Krowodrza Górka. Na zmienionym odcinku trasy linie obsługują wszystkie przystanki.

            Rozkłady jazdy powyższych linii zostały zmienione.

            Za utrudnienia przepraszamy!

Tymczasowe zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych w rejonie Prądnika Białego
From 28 September 2020
All lines

            Szanowni Pasażerowie,

            Uprzejmie informujemy, że w związku z budową trasy tramwajowej do Górki Narodowej i przewidywanymi znacznymi utrudnieniami w ruchu w rejonie ul. Opolskiej, od dnia 28.09.2020 r. (poniedziałek) zostaną wprowadzone następujące tymczasowe zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych:

 • linia 144 – będzie kursować po trasie czasowo zmienionej: Rżąka - … - Stachiewicza – Makowskiego (skręt w lewo z ul. Stachiewicza) – Różyckiego – Azory;
 • linia 154 – zostanie zawieszona;
 • linia 744 – zostanie uruchomiona zastępcza linia autobusowa kursująca po następującej trasie (okrężnej): Prądnik Biały – Piaszczysta – Zielińska – Pachońskiego – Wyki – Batalionu „Skała” AK – Krowoderskich Zuchów – Krowodrza Górka (przystanek końcowo-początkowy na ul. Fieldorfa-Nila, bez wjazdu na pętlę). Powrót: Krowodrza Górka – Fieldorfa-Nila – Prądnicka – Opolska – Pleszowska – Białoprądnicka – Piaszczysta – Prądnik Biały. Linia będzie kursować z częstotliwością co 7,5 minuty w godzinach szczytu, co 12 minut poza godzinami szczytu oraz co 15 minut w dni wolne. Do obsługi należy kierować tabor standardowy.

 

Zasady zachowania ważności biletów okresowych:

            Bilety okresowe wykupione na linię 144 zachowują ważność na trasie stałej i zmienionej tej linii oraz:

 • na trasie linii 194 na odcinku Krowodrza Górka – Rondo Grunwaldzkie;
 • na całej trasie linii 744.

            Bilety okresowe wykupione na linię 154 zachowują ważność na stałej trasie tej linii oraz:

 • we wszystkich tramwajach na odcinku Dworzec Główny Zachód / Dworzec Główny Tunel / Nowy Kleparz – Krowodrza Górka;
 • na trasie linii 130 na odcinku Władysława Łokietka – Dworzec Główny Zachód;
 • na całej trasie linii 744.

 

            Za utrudnienia przepraszamy!

Tymczasowa zmiana lokalizacji przystanków
From 16 July 2020
All lines

            Szanowni Pasażerowie,

          Uprzejmie informujemy, że od dnia 16.07.2020 r. (czwartek), w związku z rozpoczęciem prac przy budowie trasy tramwajowej do Górki Narodowej w rejonie ul. Opolskiej, zostaną wprowadzone następujące zmiany w lokalizacji przystanków autobusowych dla linii 172 i 572:

 • "Pleszowska" w kierunku Bronowic Małych zostanie przeniesiony przed skrzyżowanie z ul. Pleszowską;
 • "Opolska Kładka" w kierunku Bronowic Małych zostanie przeniesiony przed skrzyżowanie z ul. Wyki;
 • "Opolska Kładka" w kierunku Alei Przyjaźni / Kombinatu zostanie przeniesiony za skrzyżowanie z ul. Batalionu "Skała" AK.

 

            Za utrudnienia przepraszamy!

AKTUALIZACJA: Przebudowa ul. Klasztornej
From 2 July 2020
All lines

            Szanowni Pasażerowie,

            Uprzejmie informujemy, że od dnia 02.07.2020 r. (czwartek) rozpoczął się kolejny etap przebudowy ul. Klasztornej. W tym etapie na fragmencie ulicy został wprowadzony ruch jednokierunkowy - tylko w kierunku Mostu Wandy. W związku z powyższym zostały wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych (stan na 27.07.2020 r.):

 • linia 123:
  • w kierunku Małego Płaszowa P+R trasa i przystanki bez zmian;
  • w kierunku Mistrzejowic kursuje po trasie czasowo zmienionejMały Płaszów P+R - ... - przystanek "Lesisko" - Zagłoby - Odmętowa - Klasztorna - ... - MistrzejowicePrzystanek "Lesisko" został przeniesiony do tymczasowej lokalizacji na ul. Zagłoby, na wysokości pętli (autobusy NIE wjeżdżają w tym kierunku na pętlę). Przystanek "Lasek Mogilski" został przeniesiony na ul. Longinusa Podbipięty, po zjeździe z ronda obok Mostu Wandy. Przystanek "Stare Wiślisko" został przeniesiony na ul. Odmętową, w rejon skrzyżowania z ul. Jutrzyńską;
 • linia 163:
  • w kierunku Rżąki trasa i przystanki bez zmian;
  • w kierunku Os. Piastów kursuje po trasie czasowo zmienionejMały Płaszów P+R - ... - przystanek "Lesisko" - Zagłoby - Odmętowa - Klasztorna - ... - MistrzejowicePrzystanek "Lesisko" został przeniesiony do tymczasowej lokalizacji na ul. Zagłoby, na wysokości pętli (autobusy NIE wjeżdżają w tym kierunku na pętlę). Przystanek "Lasek Mogilski" został przeniesiony na ul. Longinusa Podbipięty, po zjeździe z ronda obok Mostu Wandy. Przystanek "Stare Wiślisko" został przeniesiony na ul. Odmętową, w rejon skrzyżowania z ul. Jutrzyńską;
 • linia 193:
  • w kierunku Na Załęczu trasa i przystanki bez zmian;
  • w kierunku Ronda Barei kursuje po trasie czasowo zmienionejNa Załęczu - ... - przystanek "Lesisko" - Zagłoby - Odmętowa - Klasztorna - ... - Rondo Barei. Przystanek "Lesisko" został przeniesiony do tymczasowej lokalizacji na ul. Zagłoby, na wysokości pętli (autobusy NIE wjeżdżają w tym kierunku na pętlę). Przystanek "Stare Wiślisko" został przeniesiony na ul. Odmętową, w rejon skrzyżowania z ul. Jutrzyńską. Przystanek "Lasek Mogilski" w tym kierunku jest nieczynny.

​​

            Za utrudnienia przepraszamy!

AKTUALIZACJA: Zasady honorowania biletów Kolei Małopolskich
From 1 September 2019
All lines

            Szanowni Pasażerowie!

            W związku z pracami modernizacyjnymi na terenie krakowskiego węzła kolejowego prowadzonymi przez zarządcę infrastruktury (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.), od dnia 11.03.2018 r. do odwołania, codziennie w godzinach 9:30 – 14:30 następują przerwy w ruchu kolejowym na odcinku Kraków Główny – Kraków Płaszów – Kraków Bieżanów – Podłęże (linia PKP PLK nr 91 Kraków Główny – Medyka). W związku z tym, wprowadza się następujące zasady honorowania biletów Kolei Małopolskich (stan na dzień 01.09.2019 r.):

 

            Pasażerowie z biletami wydanymi na przejazdy pociągami Kolei Małopolskich, ważnymi w danym dniu i uprawniającymi do podróży pomiędzy stacjami Kraków Główny – Kraków Płaszów, mogą skorzystać z połączeń Komunikacji Miejskiej w Krakowie:

 • w tramwajach po trasie linii 3 na odcinku Dworcowa - Dworzec Główny Zachód;
 • w tramwajach po trasie linii 50 na odcinku Dworzec Płaszów Estakada – Dworzec Główny Tunel.

            Powyższe dotyczy również pasażerów PKP Intercity przy podróżach z/do Krakowa którzy na podstawie posiadanych biletów są uprawnieni do kontynuowania podróży odpowiednio do/z stacji Kraków Główny albo Kraków Płaszów pociągami Kolei Małopolskich.

 

             Ponadto:

            Pasażerowie z biletami wydanymi na przejazdy pociągami Kolei Małopolskich, ważnymi w danym dniu i uprawniającymi do podróży pomiędzy stacjami Kraków Główny - Kraków Batowice oraz Kraków Główny - Kraków Płaszów, mogą skorzystać z połączeń Komunikacji Miejskiej w Krakowie:

 • w tramwajach linii 2 na odcinku Cmentarz Rakowicki  – Teatr Słowackiego;
 • w autobusach linii 129 i 429 na odcinku Brogi – Dworzec Główny Zachód;
 • w autobusach linii 159 na odcinku Brogi – Nowy Kleparz;

            Pasażerowie posługujący się biletami miesięcznymi odcinkowymi obowiązującymi przynajmniej na odcinku od stacji Kraków Płaszów do jednego z przystanków (stacji), na trasie do stacji Wieliczka Rynek Kopalnia mogą w godzinach 8:30 – 15:30 skorzystać z następujących połączeń Komunikacji Miejskiej w Krakowie:

 • w tramwajach linii 3 i 13 ( do czasu przywrócenia ruchu tramwajów do Bronowic - 73) na odcinku Nowy Bieżanów P+R – Dworcowa;
 • w tramwajach linii 9 na odcinku Nowy Bieżanów P+R – Dworzec Płaszów Estakada;
 • w autobusach linii 143 i 234 na odcinku Bieżanów Pomnik – Dworcowa, przy czym na czas przebudowy ul. Bieżanowskiej;
  • w autobusach linii 143 na odcinku Bieżanów Pomnik - Prokocim Szpital;
  • w autobusach linii 234 na odcinku Bieżanów Pomnik - Ćwiklińskiej;
  • w autobusach linii 743 na odcinku Prokocim Rynek - Dworcow;
 • w autobusach linii 163 i 183 na odcinku Bieżanów Pomnik – Ćwiklińskiej;
 • w autobusach linii 133 na odcinku Bieżanów Potrzask - Ćwiklińskiej;
 • w autobusach linii 204, 224, 244, 301, 304, na odcinku Wieliczka Kampus/Wieliczka Cmentarz – Bieżanowska;

 

Dodatkowe informacje na temat połączeń zastępczych Kolei Małopolskich, można znaleźć na stronie Operatora.

AKTUALIZACJA: Zasady honorowania biletów Przewozów Regionalnych (PolRegio)
From 22 March 2018
All lines

            Szanowni Pasażerowie!

            W związku z pracami modernizacyjnymi na terenie krakowskiego węzła kolejowego prowadzonymi przez zarządcę infrastruktury (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.), od dnia 11 marca 2018 r. nastąpią w godzinach 9:30 – 14:30 przerwy w ruchu kolejowym na odcinku Kraków Główny – Kraków Płaszów – Kraków Bieżanów – Podłęże (linia PKP PLK nr 91 Kraków Główny – Medyka). Dodatkowo w związku z modernizacją linii PKP PLK nr 94 i 97 na odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Sucha Beskidzka, wraz z całodobową przerwą w ruchu pociągów na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie wprowadza następujące zasady honorowania biletów Przewozów Regionalnych (PolRegio):

            Pasażerowie z biletami wydanymi na przejazdy pociągami Przewozów Regionalnych, ważnymi w danym dniu i uprawniającymi do podróży pomiędzy stacjami Kraków Główny – Kraków Płaszów, mogą skorzystać z połączeń Komunikacji Miejskiej w Krakowie:

 • w tramwajach na trasie linii 3 na odcinku Dworcowa - Dworzec Główny Zachód;
 • w tramwajach na trasie linii 50 na odcinku Dworzec Płaszów Estakada – Dworzec Główny Tunel.

Powyższe dotyczy również pasażerów PKP Intercity przy podróżach z/do Krakowa, którzy na podstawie posiadanych biletów są uprawnieni do kontynuowania podróży odpowiednio do/z stacji Kraków Główny albo Kraków Płaszów pociągami Przewozów Regionalnych (PolRegio).

Dodatkowe informacje na temat połączeń zastępczych Przewozów Regionalnych (PolRegio), można znaleźć na stronie Operatora.

AKTUALIZACJA: Zasady honorowania biletów PKP Intercity - stan 23.03.2018
From 22 March 2018
All lines

            Szanowni Pasażerowie!

            W związku z pracami modernizacyjnymi na terenie krakowskiego węzła kolejowego prowadzonymi przez zarządcę infrastruktury (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.), od dnia 11 marca 2018 r. nastąpią w godzinach 9:30 – 14:30 przerwy w ruchu kolejowym na odcinku Kraków Główny – Kraków Płaszów – Kraków Bieżanów – Podłęże (linia PKP PLK nr 91 Kraków Główny – Medyka). Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie wprowadza następujące zasady honorowania biletów PKP Intercity, które upoważniają do podróży pociągami Kolei Małopolskich i Przewozów Regionalnych (PolRegio) przy podróżach do/z stacji Kraków Główny albo Kraków Płaszów.

            Pasażerowie z biletami wydanymi na przejazdy pociągami PKP Intercity, ważnymi w danym dniu i uprawniającymi do podróży pomiędzy stacjami Kraków Główny – Kraków Płaszów, mogą skorzystać z połączeń Komunikacji Miejskiej w Krakowie:

 • w tramwajach na trasie linii 3 na odcinku Dworcowa - Dworzec Główny Zachód;
 • w tramwajach na trasie linii 50 na odcinku Dworzec Płaszów Estakada – Dworzec Główny Tunel.

 

Dodatkowe informacje na temat połączeń zastępczych PKP Intercity, można znaleźć na stronie Operatora.

Wyłączenie ruchu pod wiaduktem kolejowym w ciągu al. 29 Listopada
30 July 8 — 31 January 8
All lines

            Szanowni Pasażerowie,

            Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami przy obniżaniu jezdni, w następujących w okresie od dnia 30.07.2021 r. (piątek) od ok. godz. 21:00 do dnia 31.07.2021 r. (sobota) do ok. godz. 9:00 oraz od dnia 31.07.2021 r. (sobota) od ok. godz. 21:00 do dnia 01.08.2021 r. (niedziela) do ok. godz. 9:00 zostanie wyłączony ruch pod wiaduktem kolejowym w ciągu al. 29 Listopada w rejonie ul. Siewnej.

            W tym czasie linie autobusowe będą kursować po trasach czasowo zmienionych:

 • linie 247 i 917Krowodrza Górka - ... - Opolska - Mackiewicza - Siewna - al. 29 Listopada - ... - Bibice Rynek / Górna Wieś PętlaPrzystanki: "Imbramowska""Opolska Estakada" "Dobrego Pasterza" w obu kierunkach będą nieczynne. Przystanek "Mackiewicza" w kierunku Bibic Rynku i Górnej Wsi Pętli zostanie przeniesiony na ul. Mackiewicza. Na zmienionym odcinku trasy autobusy NIE będą się zatrzymywać na żadnych przystankach;
 • linie 257, 277, 280, 503, 537Nowy Kleparz / Nowy Bieżanów Południe / Dworzec Główny Wschód - ... - al. 29 Listopada - przystanek "Opolska Estakada" - Opolska - Mackiewicza - Siewna - al. 29 Listopada - ... - miejscowości poza Krakowem / Górka Narodowa Wschód. Przystanek "Dobrego Pasterza" w obu kierunkach będzie nieczynny. Przystanek "Opolska Estakada" w kierunku miejscowości poza Krakowem i Górki Narodowej Wschód zostanie przeniesiony na ul. Opolską. Na zmienionym odcinku trasy autobusy NIE będą się zatrzymywać na żadnych przystankach;

 

            Rozkłady jazdy NIE zostaną zmienione.

            Za utrudnienia przepraszamy!

Source: http://kmkrakow.pl