Kraków pod ręką - polityka prywatności

1. Wszelkie dane, które mogłyby w jakikolwiek sposób pozwolić na identyfikacje (ustalenie tożsamości) Użytkownika, nie są gromadzone przez aplikację ani udostępniane jakimkolwiek osobom trzecim.

2. Aplikacja anonimowo zbiera dane statystyczne dotyczące m.in. lokalizacji użytkownika czy danych udostępnianych przez system Android. W aplikacji za zbieranie danych statystycznych oraz sposobu użytkowania aplikacji odpowiedzialne są następujące usługi:

a) usługa Google Analytics, której właścicielem jest firma Google inc.

b) usługa Crashlytics firmy Fabric.

3. W aplikacji podkłady mapowe korzystają z zewnętrznej usługi Google Maps API.

4. Aplikacja korzysta z następujących uprawnień:

Lokalizacja – służy wyświetleniu pozycji użytkownika na mapie.